Cevher İlhan Tüm Yazıları

“Fikri hezeyanlaştıran” siyasî manipülasyonlar 06 Mayıs 2018 | 224 Okunma İktidarınki “hamle,” muhalefetinki “hülle ve hîle”! 29 Nisan 2018 | 163 Okunma “Suriye’nin politikası”nın garabetleri 22 Nisan 2018 | 173 Okunma Bu ne rest, bu ne Patriot müzâkeresi! 08 Nisan 2018 | 189 Okunma Soruşturmalar sulandırılıyor 25 Mart 2018 | 310 Okunma Menfî hareketlerle mücadele etti 18 Mart 2018 | 114 Okunma Bediüzzaman’ın vatanperverliği - 5 11 Mart 2018 | 118 Okunma Gizli “Suriye plânı” tartışmaları 05 Mart 2018 | 254 Okunma Suiistimale açık “ittifak” 27 Şubat 2018 | 187 Okunma ABD ile “Suriye’de işbirliği” çarpıklığı 12 Şubat 2018 | 220 Okunma “Adâlet nâmına pek çok zulmedilir” ikazı 11 Şubat 2018 | 293 Okunma
“Güvenli bölge” tefrika ve fitne tuzağı 01 Şubat 2018 | 172 Okunma İncirlik’ten silâh sevkiyatı engellenmeli 31 Ocak 2018 | 244 Okunma Bir yandan operasyon, diğer yandan silâh sevkiyatı “izni”! 30 Ocak 2018 | 137 Okunma Perde arkasında Amerika ile işbirliği 29 Ocak 2018 | 269 Okunma “Terörün tasfiyesi” hedefiyle kalınmalı 27 Ocak 2018 | 97 Okunma Harekâtın “stratejik hedefi” 25 Ocak 2018 | 128 Okunma “Siyasî çözüm ve barış süreci” kesilmemeli 23 Ocak 2018 | 95 Okunma Dini kullanan tahrik siyaseti... 16 Ocak 2018 | 150 Okunma Âcilen “iâde KHK’ları” çıkarılmalı 11 Ocak 2018 | 268 Okunma “Dış müdahale stratejileri”ne karşı 08 Ocak 2018 | 107 Okunma İran’ı da ifnâ denemesi… 07 Ocak 2018 | 128 Okunma “Suriye mutâbakatı”ndan dönüş sinyalleri 06 Ocak 2018 | 160 Okunma Zulümle kimse âbad olmaz 04 Ocak 2018 | 155 Okunma “Guantanamo KHK’sı”! 03 Ocak 2018 | 137 Okunma Anarşi ve kaos doğurur 31 Aralık 2017 | 187 Okunma KHK’ların suiistimali 29 Aralık 2017 | 191 Okunma Yine OHAL KHK’sı ucûbesi 27 Aralık 2017 | 164 Okunma İsrail’in BM kararlarına uyması için (2) 25 Aralık 2017 | 55 Okunma İsrail’in BM kararlarına uyması için - 1 24 Aralık 2017 | 123 Okunma Kudüs’ün ilhakı geçersiz kılınmalı 22 Aralık 2017 | 96 Okunma İsrail işgaline karşı işbirliği…. 21 Aralık 2017 | 80 Okunma Kararlar, müeyyidelerle hayata geçirilmeli 20 Aralık 2017 | 85 Okunma “Kudüs kararı”na yaptırım olmalı 18 Aralık 2017 | 95 Okunma Filistin ve Kudüs davasında samimiyetin gereği 17 Aralık 2017 | 73 Okunma Deklarasyonla kalınmamalı 16 Aralık 2017 | 62 Okunma İsrail’i zulüm ve emrivakiden caydırmak için 14 Aralık 2017 | 70 Okunma İsrail nasıl şımartıldı? 13 Aralık 2017 | 104 Okunma Kudüs’ü, İsrail’e peşkeşin perde arkası 11 Aralık 2017 | 449 Okunma Ege Adaları işgaline Ankara neden tepkisiz? 10 Aralık 2017 | 203 Okunma Ege Adaları işgali gündeme getirilmedi 09 Aralık 2017 | 120 Okunma OHAL Komisyonu neyi bekliyor? 08 Aralık 2017 | 980 Okunma Yassıada’nın ranta açılması - 2 06 Aralık 2017 | 114 Okunma Hamaset ve restli dış politika 03 Aralık 2017 | 115 Okunma IŞİD’e bigânenin vahim sonucu... 02 Aralık 2017 | 88 Okunma IŞİD ihmalinin açtığı belâlar 01 Aralık 2017 | 77 Okunma IŞİD’in tefrika fitnesi ifsadı... 29 Kasım 2017 | 79 Okunma Suriye “tefrika plânı”ndan kurtarılmalı 27 Kasım 2017 | 150 Okunma “Suriye mutabakatı”yla barış ve çözüm… 24 Kasım 2017 | 109 Okunma Hani “uyum yasaları”yla düzeltilecekti... 22 Kasım 2017 | 94 Okunma