Solipsizm keşliğimiz

Köyün delisine kızılmaz. Ne yapsa gülünüp geçilir. 

Yorumlar