"Suçlananlara" borçluyum

Bütün devletler katakullicidir. Kollamakla görevli oldukları çıkarlar gerektirdikçe uluslararası hukuk denilen bostan korkuluğunu

Yorumlar