Gün sayarken

Duygu ve düşünce karışımları iki yanı keskin kılıç gibidir.

Yorumlar