Kerem Alkin
Kerem Alkin Sabah

2017 için ev ödevleri

30 Aralık 2016 | 102

Yeni yılın, 2016'ya göre, daha bereketli ve daha moralleri güçlendirici bir yıl olabilmesi, hükümet, ekonomi yönetimi, reel sektör ve iş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşları arasında uyumlu bir diyalogun, işbirliğinin ve bilgi akışının etkin şekilde çalıştırılmasından geçiyor. 2017 için, yukarıda sıraladığımız her kurumsal yapının 'üretim', 'tüketim' ve 'ihracat' ile ilgili üzerine düşen görevler söz konusu. Üretimin teşvik edilmesi, tüketici güveninin yükseltilmesi ve ihracatın desteklenmesi 2017'nin öncelikleri.
KOBİ'lere verilen finansal desteklerin ve reel sektör teşviklerinin beklenen sonucu sağlayıp sağlamadığı noktasında, Ekonomi Yönetimi ile reel sektör arasında 'geri besleme'nin çok hızlı çalışması gerekiyor.
2017'nin en kritik başlıklarından birisi de 'tüketici güveni'nin tekrar güçlendirilmesi.
Ekonominin çarklarının dönmesi, hane halkının ekonomiye ve gelirinin sürdürülebilir olmasına güvenmesinden geçmekte.
Bu nedenle, istihdamı destekleyecek, iş dünyasının istihdam yüklerine destek olacak, işsizliğin artmasını engelleyecek her tedbir kritik önemde.
KOBİ'lere kredi teminatı açısından ek imkân sağlayacak olan ve hammaddelerini, makinelerini, markalarını teminat göstermeleri için 50 maddeden oluşan taşınır listesinin 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğü girmesi önemli bir adım. Bunun yanı sıra, esnafın, tüccarın, KOBİ'lerin birbiriyle iş yaparken güven duymalarını sağlayacak süreçlerin iyileştirilmesi, güçlendirilmesine yönelik adımları da atlamayalım. 15 Temmuz gecesi yaşanan hain bir girişimin ertesi sabahı, menfur darbe girişimini bertaraf eden insanımızın, dükkânını, fabrikasını açıp, üretime, alın terini akıtmaya devam etmesinin daha yüksek oranda katma değere dönüşmesi için, bankacılık sektörümüzün de çaba sarf etmesi gerekiyor. Ekonominin tüm çarkları arasında uyumu yakalamamız gerekmekte.

Devamını Oku
Diğer Yazıları
DAHA FAZLA SONUÇ GÖSTER