Sinir uçlarını köreltenlere duyurulur...

REFLEKS, bir sinir etkinliği. Dış dünyadan gelen uyarılara karşı oluşan otomatik tepki anlamına geliyor. Refleksl

Yorumlar