Nankörlük de, eyyamcılık da yapmamak!

“Kahrolası/canıçıkası insan ne kadar nankördür!”  Abese suresinde Cenab-ı Hak böyle buyuruyor.  Baş nankör ise Rabbine karşı inkar yolunu seçen Şeytan’dır.  ...

Yorumlar