Abdestte itibar edilmeyen şüphe!

"Kişi, abdestinin bozulup bozulmadığından şüpheye düşse; bu şüpheye itibar edilmez." Ömer Hulûsi Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Gümüşhane’de doğdu. İstanbul’a giderek medrese...

"Kişi, abdestinin bozulup bozulmadığından şüpheye düşse; bu şüpheye itibar edilmez."
Ömer Hulûsi Efendi Osmanlı âlimlerindendir. Gümüşhane’de doğdu. İstanbul’a giderek medrese tahsilini tamamladı. Kütahyalı Ahmed Efendiden tasavvuf terbiyesi alarak icâzet verildi. Meclis-i Tedkikat-ı Şer‘iyye ve Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye âzalığı, Bâb-ı Fetvâ’ya reisliği yaptı. 1291 (m. 1875)’de vefat etti. Hazırlanmasında hizmeti geçen Mecelle’de şöyle yazmaktadır:
“Ukudda itibar mekasıd ve meaniyedir; elfaz ve mebaniye değildir.” Misal: Bir kimse usulü dairesinde tanzim ettiği senette “Şu malımı oğlum Ahmed’e hibe ediyorum. Sağ olduğum müddetçe bu malda tasarruf edeceğim, ben öldükten sonra oğlum Ahmed tasarruf edecek ve diğer vârislerim müdahale etmeyecektir” demiş olsa, “hibe ediyorum” tabiriyle bu tasarrufun hibeye hamli mümkün ise de “Ben sağ olduğum müddetçe tasarruf edecek” ibaresinin delaleti ile maksadın vasiyet olduğu anlaşılır.
“Şekk ile yakin zail olmaz.” Misal:...
YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Garipleri, fakirleri ziyâret etmeli... 27 Eylül 2021 | 7 Okunma Evlat ve âileye dâimâ tatlı sözlü olmalıdır... 26 Eylül 2021 | 92 Okunma Tövbeyi geciktirmek, daha büyük günahtır! 25 Eylül 2021 | 48 Okunma Âdem aleyhisselama ilk gelen, Besmeledir 24 Eylül 2021 | 252 Okunma Akıllı, birini bulursan onunla arkadaş ol!.. 23 Eylül 2021 | 86 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar