Uğur Dündar
Uğur Dündar Sözcü

Böyle bir yeni yıl diliyorum!..

31 Aralık 2016 | 5.6 K

 Polisimizin, askerimizin şehit edilmediği insanlarımızın terör kurbanı olmadığı…
 Kimsenin ötekileştirilmediği, oy devşirme adına toplumun kutuplaştırılmadığı…
 Çoğulcu demokratik parlamenter rejimin güçlendirilerek varlığını sürdürdüğü…
 Demokrasimizi hedef alan darbe ve benzeri hain girişimlerin akıllardan bile geçirilemediği…
 İnançların, mezheplerin ve etnik kökenlerin siyasi amaçla kullanılmadığı…
 Laikliğin özellikle eğitim anlayışında özenle korunduğu…
 Kadınlarımızla çocuklarımızın şiddet ve cinsel saldırıya
uğramadığı…
 Yurttaşlarımızın ve öğrencilerimizin demokratik protesto haklarının suç sayılmadığı…
 Köprülerimizin, otoyollarımızın, limanlarımızın, kamu iktisadi kuruluşlarımızın, kısacası ulusal varlıklarımızın satılmadığı…
 Hukukun üstünlüğünün evrensel ölçüde sağlandığı ve yargı bağımsızlığından kimsenin kuşku duymadığı…
 Basın ve ifade özgürlüğünün geri geldiği, bazı yandaş ve yalaka kalemlerin “basın özgürlüğü (!)”
kılıfı altında “fazilet cellatlığı” yapmadığı…
 Aydınlarımızın, onurlu gazetecilerimizin ve yurtsever askerlerimizin kumpaslarla zindanlarda çürütülmediği…
 Bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi borçlu olduğumuz Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına yönelik alçakça saldırıların son bulduğu…
 Ülkeyi yönetenlerin Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine sıkı sıkıya sarıldığı…
– Emperyalizmin her türlü tuzağının boşa çıkartıldığı…
 Ülkemizin başına belalar açan yanlış dış politikaların geride
kaldığı…
 En büyük zenginliğimiz olan tarıma, çiftçi ve köylümüzün emeğine önem ve değer verildiği…
 İşçilerimizin ihmaller sonucu gerçekleşen facialarda yitip
gitmediği…
 Kimsenin aç ve açıkta kalmadığı, yoksulluğun sömürülmediği ve ulusal gelirimizin hakça paylaşıldığı…
 Umutsuzluğun yerini umudun, karamsarlığın yerini iyimserliğin aldığı…
 İnsanlarımızın barış ve güvenlik içinde yaşadığı, herkesin güzel vatanımızı hedef alan tehlikelere karşı yekvücut olduğu…
 2017'de, önceki yıla damgasını vuran kabus gibi olayların bir daha hiç yaşanmayacağı…

Devamını Oku