Hayal, imkânı aşıyor

İmkân varlık aleminde var olup da açığa çıkmayan olgudur.

Yorumlar