İnsan: Yaratılanın en şereflisi

Kendinin bilincinde olan ve kendini tanımlayabilen biricik varlık insandır.

Yorumlar