Bildiri sarsıntısı, zamanı ve yeri üzerine...

Önce ilkesel yaklaşmalı: Bir iktidarın etkili elemanları ülkenin temel ilkeleri, anlaşmaları, anayasal düzeni hakkında her şeyi söyleyecekler...

Yorumlar