Dayanışma!

Kuşku duyuyorum.O halde varım.Düşünüyorum.O halde varım.Seviyorum.O halde varım.

Yorumlar