Faizcilikte ısrar etmek Yahudileşme alâmetidir

Allah’ın kıyamete kadar baki olan yasaklardan birisi de, faizdir. Faiz, bütün zamanlarda ve zeminlerde bir helak sebebidir. (Buhârî, Vasâyâ 23; Müslim, Îmân 145. Ebû Dâvûd, Vasâyâ 10) Faiz, kelime...

Yorumlar