Din Nasıl ve Kimlerden Öğrenilir?

İSLAM dinini insanlara, Resulü Muhammed Mustafa (Salat ve selam olsun ona) vasıtasıyla Allahü Teala göndermiştir. Resulullah Allahın Kelamı Kur’anı ve hak din İslam’ı, eksiksiz olarak tebliğ etmiştir. Ashab-ı...

İSLAM dinini insanlara, Resulü Muhammed Mustafa (Salat ve selam olsun ona) vasıtasıyla Allahü Teala göndermiştir.

Resulullah Allahın Kelamı Kur’anı ve hak din İslam’ı, eksiksiz olarak tebliğ etmiştir. Ashab-ı Kiram, onu takiben gelen Tâbiîn kuşağı, Tâbiîn’den sonra gelen üçüncü kuşak Tebe-i Tâbiîn İslam’ı doğru olarak anlamışlar ve insanlara tebliğ etmişlerdir.

Bu üç kuşak, Selef-i Sâlihîndir.

Ehl-i Sünnet ve cemaat selef-i Sâlihîn İslamını kabul etmiştir.

Din, ilk çağdaki mutlak müctehitlerden ve her asırda gelen icazetli alimlerden, fakihlerden öğrenilir.

Allahü Teala her asırda bir müceddit göndermiştir. İslam onlardan öğrenilir.

Şu âhir zamanda din kimlerden öğrenilir, kimlerden öğrenilmez?

1. İcazetli muhlis ulemadan ve fukahadan öğrenilir.

2. Türkiye Hanefîleri, Hacı Mehmed Zihni, Erzurumlu Ömer Nasuhi ve benzeri ulemadan öğrenir.

3. İcazeti olmayan, Ehl-i Sünnet dairesi içinde bulunmayan mezhepsiz ve reformcu bazı ilahiyatçılardan İslam öğrenilemez.

4. İslam, İmam unvanını kazanmış Birgili Mehmed Efendi’den öğrenilir.

5. Peygamber zamanında mezheb mi vardı diyen cahil ve akılsız kimselerden din öğrenilmez. Peygamber zamanında, Asr-ı Saadette Mushaf da yoktu, o da mı bid’attir?

6. Taqiyye ve kitman yapan, Müslümanları aldatan farmason Afganî’den İslam öğrenilmez.

7. Onun talebesi Mason Abduh’dan İslam öğrenilmez.

8. Onun talebesi bozuk fikirli Reşid Rıza’dan İslam öğrenilmez.

9. İslam, aktivist İslamcılardan öğrenilmez.

10. Kaderi imanın şartı olarak saymayan Pakistanlıdan İslam öğrenilmez.

11. Hz. Osmana dil uzatan Mısırlıdan din öğrenilmez. O zat Müslümanlara imam olamaz.

12. İlmi kadar aklı olmayan, dinde aşırılığa kaçan, mücessime olmakla suçlanan, Ehl-i Sünnet büyüklerinin ağır tenkitlerine hedef olan İbn Teymiyye’den İslam öğrenilmez.

13. Kardeşi Süleyman ibn Abdilvehhab’ın kendisine reddiye yazdığı ve aşırı fikir ve görüşlerini çürüttüğü Muhammed ibn Abdilvehhab’tan ve onun yolundan gidenlerden din öğrenilmez.

14. İslam, ilmî icazeti olmayan mühtedilerden öğrenilmez, onların hatâlı kitapları ve Kur’an mealleri okunmaz.

15. İslam, Kemalist ilahiyatçılardan öğrenilmez.

16. İslam, mutezile bozuk fırkasına mensup olanlardan öğrenilmez.

17. İslam, Kur’an meali tercümesi tefsiri okunarak öğrenilemez.

18. İslam, içinde yanlış bulunmayan, küçük orta büyük ilmihal kitaplarından öğrenilir.

19. İslam Şinasi adlı kitabında “Allah gerçek bir Janus’tur” (Allah yek Janus-i hakikî est) diye yazarak kemal sıfatlarla sıfatlı ve noksan sıfatlardan münezzeh Hak tealayı bir Roma putuna benzeten İranlı zındıktan İslam öğrenilmez.

20. İslam, Tarihsellik mezhebi kurucusu Pakistanlı Fazlurrahman’dan öğrenilmez.

21. İslam, İslam Şeriatı ilahî değildir, insan eseridir diyenlerden öğrenilmez.

22. İslam, Allah rızası için değil, para ve ün kazanmak için kitap yazan ehl-i dünya ulemanın kitaplarından öğrenilmez.

YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İyi Müslüman 25 Şubat 2018 | 3.588 Okunma Baba Çok Ağlamış 18 Şubat 2018 | 2.251 Okunma Kurtarıcı Öğütler 11 Şubat 2018 | 1.617 Okunma Tolgaç ve Olgaç Beyler 04 Şubat 2018 | 639 Okunma Suçlular Sünnîlerdir 28 Ocak 2018 | 1.100 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar