Ücret, prim, ikramiye ve her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesi

>Cumhur A.

Yorumlar