Ölüm Aylığı bağlanması için Sigortalı’ya ilişkin kanunda öngörülen şartların aranmaması -2-

6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 59’uncu maddede bahse konu 5510 sayılı Kanunun 32’nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) b

Yorumlar