Tefessüh 2.01

TÜRK Dil Kurumu sözlüğünde ‘tefessüh’ kelimesinin karşısında aynen şu

Yorumlar