Doğum ve ölüm parantezinin arasında anlam

Yaygın kabul gören bir hipoteze göre, tek tek her hücremizde, bizim genetik kodlarımızı taşıyan DNA’larımızdaki ‘telomer’ adı verilen yapının uzunluğu veya kısalığı, o hücrenin...

Yorumlar