Futbolun üç atlısı

Hristiyan dininde “kıyameti haber verecek mahşerin dört atlısından” bahsedilir. Beyaz at İsa’yı temsil eder. Kızıl at kan ve savaşı. Siyah at kıtlığı. Solgun renkli at ise salgın...

Yorumlar