Kalp, fuâd ya da ‘elest bezmi’ ve doğuştan bilgi

Kelam alimlerinin bilginin kaynağı yerine vasıtaları dediklerini söylemiştik. Bu açıdan Kuranıkerim’e baktığımızda neler...

Yorumlar