ÇOK OKUNAN YAZARLAR

​Yıllık ücretli izni istediğim gibi kullanabilir miyim?

| Ben özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım .

Didem Okur
Didem Okur Aydınlık Gazetesi
23 Nisan 2018 | 63

| Ben özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. İşe giriş tarihim 22.10.2015 ve halen de çalışmaktayım. Giriş tarihimden bu zamana kadar toplamda 11+14=25 gün iznim var. Şirkete, 5 günlük izne çıkmak istediğimi sözlü olarak ilettim ama bana 10 gün çıkabildiğimi söylediler. Ben 5 günlük izin kullanamadığımdan iş sözleşmemi haklı fesih ile bütün haklarımı alabilir miyim?

4857 sayılı İş Kanunu’nda, varsa deneme süresini de kapsar şekilde, en az bir yıl çalışan işçiye yıllık ücretli izin verileceği düzenlenmiştir.

Yıllık ücretli izin hakkından işçi de vazgeçemez. Dinlenme hakkı anayasal bir haktır.

İşçinin kullanacağı yıllık izin süreleri kıdemine göre belirlenir. (4857 sayılı İş Kanunu madde 53) Bu süreler, iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine arttırılabilir.

Okurumuza verilecek yıllık ücretli izin süresi, iş sözleşmesinde lehine farklı bir düzenleme mevcut değilse, 14 gündür. Ancak sorusunda, önceden hak kazanıp kendisine kullandırılmayan 11 günlük bir sürenin de varlığından söz etmiş.

Kural olarak, yıllık ücretli izin süresi işveren tarafından bölünemez. Öte yandan, işçi ve işveren, izin süresinin 10 günden az olmamak üzere bölünmesini kararlaştırabilir. Gerek 4857 sayılı İş Kanunu ve gerekse Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde düzenlenen bir husus bu. Dolayısıyla okurumuzun 5 gün izin kullanamadığı için iş sözleşmesini feshi, bir haklı fesih olmayacaktır. Bu durumda okurumuz kıdem tazminatını alamaz.

Devamını Oku