Rahman’ın Kulları-2

Geçen hafta “Rahmân’ın kulları”nın (Furkan, 63-69’daki) bazı niteliklerini görmüştük:63.Rahman’ın kulları yeryüzünde vakarla yürürler; cahiller onlara laf atınca ‘selâm’ derler.

Yorumlar