ÇOK OKUNAN YAZARLAR
Turgut Akyüz
Turgut Akyüz Milli Gazete

1981 yılında Giresun’da dünyaya geldi. 2005 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

2011 yılında “Ebûbekir Zekeriyâ Râzî’nin Metafiziği” adlı teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda yüksek lisansını; 2017 yılında ise aynı Enstitünün Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda “Fahreddîn er-Râzî’nin el-Mantıku’l-Kebîr’inin Tahkik ve İncelemesi” adlı tezle Mantık alanında doktora eğitimini tamamlamıştır.

2004 yılından itibaren çeşitli kamu kuruluşlarında çalıştıktan sonra 2011 yılında Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalı’na Araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

ÇALIŞMALAR
Akyüz, Turgut. Ebûbekir Zekeriyâ er-Râzî’nin Felsefî Görüşleri, İstanbul: Ravza Yayınları, Haziran 2017.
Akyüz, Turgut. Fahreddîn er-Râzî’nin el-Mantıku’l-Kebîr’inin Tahkik ve İncelemesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Haziran 2017.
Akyüz, Turgut. “Ord. Prof. Dr. Şemsettin Günaltay’ın Mantık Çalışmaları”, İlahiyat Fakültelerinin ve İmam Hatip Okullarının Kurucusu M. Şemsettin Günaltay Sempozyumu, Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Erzincan: 16-18 Ekim 2015.
Akyüz, Turgut. “Milli Görüş Söylemleri Bağlamında İslamcılık Eleştirileri”, Doğumunun 90. Yılında Erbakan Sempozyumu, Konya: 28-30 Ekim 2016.
... 

SOSYAL FAALİYETLER
1. MÜMDER Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı : Nisan 2013-Nisan 2015
2. MÜMDER Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği Akademik Koordinasyon Kurulu Üyeliği : Nisan 2015- ...
3. İKEV İlim Kültür ve Eğitim Vakfı Akademik Çalışmalar Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı : Ocak 2011- …
4. İKEV İlim Kültür ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği
: Haziran 2016-Haziran 2017
5. İKEV İlim Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği
: Haziran 2017- …
6. UMAD Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
: Nisan 2017- …