Habemus Papam...Habent Papam

Gönül şen, dîdeler Rûşen! “Artık yeni bir papamız var! Habemus Papam!” diye tezâhüratda bulunacağım ama o zaman asabî birilerinin “Ulan, senin üzerine vazîfe mi?Yoksa gizlice Îsevî mi...

Yorumlar