ÇOK OKUNAN YAZARLAR

Ayırdına varmak

Soner Yalçın
Soner Yalçın Sözcü Gazetesi
13 Mart 2018 | 5.3 K

Şunu anlamak istemiyorlar:
Kürt meselesinin güven­lik yönü vardır. Bir de…
Kürt meselesinin sosyal iktisadi-kültürel yönü vardır.
Olağanüstü koşullar nede­niyle adını vermeyeyim; eski solcu yeni liberal bir ga­zetecikitabında diyor ki:
“Benim ana dilim yasak­lansaydı ben de dağa çıkar­dım” deyip, ardından “kül­türel sorunları” ardı ardına sıralıyor!
Yıl, 2018. Kürt kardeşi­mizin bugün hangi kültürel hakkı yok? Televizyonu var, üniversitede kürsüsü var yahu! Kürtçe kitaplar, dergi­ler, şarkı albümleri çıkarılıyor. Kürtçe siyasal propagan­da bile serbest. Uzatmaya­yım… Hangi kültürel sorun­ları var?
İktisadi sorunlarına gelince:
Yozgat'tan Erzu­rum'a Türk'ün ne kadar ağır ekonomik sorunu varsa, Kürt'ün de o kadar sorunu var! Bu ülkede zengin Türk var da zengin Kürt yok mu? İstanbul Boğazı'ndaki yalılarda Kürt işadamı otur­muyor mu sanılıyor?
Eski solcu liberallerin, et­nisiteden kafalarını kaldı­rıp konuya tekrar “sınıf­sal” bakmalarını tavsiye ederim! Yetersiz kalıyorlar…
Gelelim güvenlik mesele­sine:
Evet, teröristle- Kürt va­tandaşları ayırma konusunda vahim hatalar yapıldı; hukuk devleti dışına çıkıldı. “Bin­başı Ersever'in İtirafla­rı”“Behçet Cantürk'ün Anıları” gibi kitaplarımda bunları ayrıntılı yazdım. Faili meçhul cinayetler konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahke­mesi'nde tanıklık yaptım.
Ölüm tehditleri aldım. İşim­den atıldım. Vs.
Yani… O güç dönemler­de Kürt'ün sorunlarını yazdım ve devlet benzer yanlışları yaparsa yine yaza­rım!
Gelelim bugüne…

Devamını Oku
Diğer Yazıları
DAHA FAZLA SONUÇ GÖSTER