Seccade…

Baştan söyleyeyim... Din, benimle Allah arasındadır. İnançlarım sadece beni ilgilendirir.

Yorumlar