ÇOK OKUNAN YAZARLAR

Yönetim değişikliğinde Takvim-i Vekayi de unutulmadı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yönetim sistemindeki görevine başladığı geçen pazartesi günü Resmi Gazete’de çıkan 703 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’nin (KHK) 108’inci maddesi özellikle dikkatimi çekti .

Sedat Ergin
Sedat Ergin Hürriyet Gazetesi
12 Temmuz 2018 | 4.8 K

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yönetim sistemindeki görevine başladığı geçen pazartesi günü Resmi Gazete’de çıkan 703 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’nin (KHK) 108’inci maddesi özellikle dikkatimi çekti.

Bu maddede aynen şöyle deniyor: “12 Nisan 1332 tarihli ve 2511 sayılı Takvim-i Vekayi’de yayımlanan Darülaceze Nizamnamesinin 23 üncü maddesinde yer alan ‘hükümetin’ ibaresi ‘Cumhurbaşkanının’ şeklinde değiştirilmiştir.”

Osmanlı’nın resmi gazetesi Takvim’i Vekayi’de bu nizamnamenin, yani tüzüğün yayımlanış tarihi, miladi takvime göre 25 Nisan 1916.

Sultan Reşat zamanında çıkarılan nizamnamenin bu maddesi, Darülaceze’nin bütçesini ve gelirlerini düzenliyor. Gelir kalemleri sıralanırken, örneğin, Şirket-i Hayriye’nin Boğaziçi’ne işleyen vapur biletlerinden alınan pay da listeye dahil ediliyor.

KHK’da atıf yapılan kısım nizamnamenin en sonunda yer alan şu ifade: “Menabi-i mezkureden (Zikredilen kaynaklardan) başka hükümetin takdir ve tayin edeceği cihetlerden (taraflardan) dahi Darülaceze’ye varidat (gelir) temin edilir.”

Getirilen değişiklikle, bu cümledeki “hükümetin” ifadesi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştiriliyor. 2018 yılı temmuz ayında Türkiye’de yürürlükteki mevzuatta bulunan ‘hükümet’e ait bütün yetkiler Cumhurbaşkanı’na devredilirken, Osmanlı döneminde Darülaceze’ye hükümetten kaynak aktarılması için nizamnameye konmuş olan bu madde de sistem değişikliğine uyarlanmış oluyor.

Osmanlı döneminden bugüne kalan bir nizamnameye ilişkin atıf, Ankara’da Cumhurbaşkanı’na devredilecek yetkilerin tespiti için geriye dönük ne kadar detaylı bir tarama yapıldığını gösteriyor.

Bu tarama, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı da kapsıyor. 703 sayılı KHK’nın 161’inci maddesi, “25/3/1957 tarihli ve 6940 Sayılı Riyaseticumhur...

Devamını Oku