Siyasette algı savaşları -2-

DEMOKRASİ dönemimizde (1950’den bugüne değin) CHP hiçbir zaman tek başına iktidar olmadı, olamadı lakin kâh darbeler eliyle ve veya darbesiz olarak hep muktedir olan (bürokrasi marifetiyle) parti oldu.

Yorumlar