Gündem tevekkül...

“Koronavirüs” denen bir “taçlı mikrop” yani ancak mikroskopla görülebilen ve uzantılarıyla tâca benzeyen ve herhâlde ancak bir zerre kadar olan tek hücreli bir canlı cinsi, 7 milyar insanı âdeta esir almış vaziyette.

Yorumlar