Fennî Dîvânı: “Hazine buldu Yozgat!”

Ali Şakir Ergin Hocamız tarafından yayıma hazırlanan ve Yozgat Belediyesi’nin Kültür Hizmeti olarak ilk basımı 1996’da yapılan, Yozgatlı Mehmed Said Fennî Dîvânı’nın yeni basımı da yine...

Yorumlar