Devlet sanatı ve sanat

Önceki yazımızda geometrinin Tanrı – alem / varlık – insan ilişkileri bakımından anlamını el-Amiri’nin...

Yorumlar