Baş imam neyi istiyor!

Müslüman camide.Hristiyan kilisede.Musevi havrada.Alevi cemevinde.Sünni mescitte.Budist tapınakta.

Yorumlar