Sakin ol şampiyon

Sakin ol şampiyon; asabilik, tutarlılık sağlamaz. Yürüyelim istersen, hava al biraz? Kızgınlığı samimiyet sanmak hatadır. Kindarlıkla gelen istikrar felaket taşır. Gözyaşları, gaddarlığı...

Yorumlar