İyi huyları giyinmek

Muhterem Cemaat! Bilge bir zat a sormuşlar: - Bir kimse tevbe ettiği zaman, tevbesinin kabul olup-olmadığı bilinebilir mi Bu Allah dostu şu cevabı verir: - Hayır, kabul veya reddedildiği hakkında kesin bir hüküm verilemez. Fakat kabul...

Yorumlar