Mehmet Şevket Eygi
Mehmet Şevket Eygi Milli Gazete

Siyonizmin en Büyük Zararı Yahudilere Olacaktır

29 Aralık 2016 | 937

İSRAİL Oğulları ve Yahudiler için en zararlı, en kötü, en ölümcül şey Siyonizmdir.
* Siyonizm Yahudilerin başına büyük felaketler getirecektir.
* Siyonizm Tevrat’a kökten temelden aykırıdır.
* Siyonizm, Tevrat açısından bir küfür ideolojisidir.
* Bana inanmıyorsanız, anti-siyonist hahamlara, bilhassa Neturei Karta rabbilerine sorunuz. Benden daha ağır konuşacaklardır.
* Birçok akıllı ve kültürlü görünen cin fikirli Yahudinin Siyonist olması, onların haklı olduklarına delalet etmez.
* Aklın ve kültürün yanına sağduyu ve bilgelik ilave etmek gerekir.
* İsrail’in elindeki nükleer silahların zararı en fazla Yahudilere dokunacaktır.
* Nükleer silahları, ordusu, maddî gücü İsraili kurtarmaya, ayakta tutmaya yetmeyecektir.
* Büyük gazaba ve azaba uğrayacaklardır.
* 2022 tarihini hafızanıza iyice kayd ediniz.
* Maalesef korkunç dehşetli facialar yaşanacaktır.
* Ortadoğu’da âdil ve kalıcı bir barış yapılamamasının baş sorumlusu ve suçlusu Siyonistlerdir.
* Siyonizm ideolojisi Musevilik ile uyuşmaz ve bağdaşmaz.
* Siyonizmi çıkartanlar gerçek dindar Yahudiler değildi.
* Siyonistlerin içinde bir sürü ateist, dinsiz bulunmaktadır.
* Ortodoks Museviliğin öğretilerine göre, Yahudilerin yaşadıkları ülkelere sâdık olmaları ve onların hayrına dua etmeleri gerekir.
* Siyonistler, Hıristiyan ve İslam dünyasını bozmak, aliene etmek için, Tevrat’a aykırı bir yığın kötülük yapmışlardır.
* Şu anda İsrail hapishanelerinde bir sabık cumhurbaşkanı ile bir de sabık başbakan bulunmaktadır.

Devamını Oku
Diğer Yazıları
DAHA FAZLA SONUÇ GÖSTER