Üç partinin sonucu belli olan yarışması

Biliyorum, demokratik seçimlerde kimsenin oyu kimsenin cebinde değildir. Lâkin perşembenin gelişi de çarşambadan belli olur. Kamuoyu araşt

Yorumlar