Robotik insan!

İletişimdeki baş döndürücü hız, insanı çepeçevre kuşattı ve kendi güdümüne aldı.

Yorumlar