Saltanat

Osmanlı'nın "kapıkulu" sınıfı, Tanzimat'ta "bürokrasiye" dönüşmüş, bu sınıf hem Osmanlı'nın son dönemlerinde hem de cumhuriyetin ilk seksen yılında diktasını...

Yorumlar