Zeki politikacı, kurnaz politikacı

Zekâ ile kurnazlık genellikle birbirine karıştırılan iki özelliktir:

Yorumlar