Cumhuriyet davasında ‘kanunsuzluk’

Cumhuriyet mensupları­na yapılan suçlamala­rın ve bu suçlamalara ilişkin verilen cezaların hak­sız ve “kanunsuz” olduğu tescil edildi: Ben demiyorum; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı...

Cumhuriyet mensupları­na yapılan suçlamala­rın ve bu suçlamalara ilişkin verilen cezaların hak­sız ve “kanunsuz” olduğu tescil edildi:
Ben demiyorum; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı “tebliğname”de diyor!

*** -Suç örgütleri veya silahlı terör örgütlerine yardım su­çunun ancak doğrudan kastla işlenebileceği...
-Kamu makamlarının de­ğerlendirmelerinden ve ço­ğunluğun görüşünden farklı olan görüşlerin, ifade ede­nin amacından hareketle bir suça konu edilebilmesi için, bu ifadelerin içeriklerinin dışında da ayrıca somut olgularla ortaya konulması gerekir.
-Suça konu edilen haber, yazı ve sosyal medya payla­şımları ile diğer delillerin terör örgütlerinin amacı doğrul­tusunda hareket edildiğine ilişkin kanaat oluşmasını sağ­layacak nitelikte olguların var­lığını da içermesi zorunludur.
-Eleştiri ve yorum nite­liğinde yapılan haberlerin, yazılan yazıların ve sosyal medyada paylaşılan mesaj­ların sadece bu yönleri terör örgütlerine yardım suçuna vücut vermeyecektir.
-Sanıklardan Orhan Erinç,  Akın Atalay ve Murat Sabuncu’nun Cumhuri­yet gazetesinde yönetici ola­rak görev yaptıkları suça konu edilen gazetede çıkan yazıla­rın sahiplerinin belli olduğu, söz konusu yazılara iştirak et­tiklerine dair herhangi bir bilgi, belge ya da delilin dosyada olmadığı gibi bizzat gazetede suça konu edilebilecek her­hangi bir yazı yazmadıkları iddia ve kabulün de bu yönde olduğu anlaşılmaktadır. Dola­yısıyla gazetede çıkan yazılar sebebiyle yazı yazanlar dışın­da herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır.
-Hakkınd...

YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
İç dünya ile dış dünya örtüşmediğinde 05 Ağustos 2021 | 51 Okunma Toraks Derneği açıklamasını okuyun 03 Ağustos 2021 | 546 Okunma Olmayan darbeye ceza 01 Ağustos 2021 | 347 Okunma Şair sivil darbeyi yazdığında... 30 Temmuz 2021 | 87 Okunma Azgelişmişlik tuzağı ve sivil darbe 29 Temmuz 2021 | 78 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar