Uluslararası sistem nereye koşuyor?

Dünya sathında sürmekte olan mücadeleleri kendi iç dünyamıza ait hale getirip, dış dünyadan koparınca, sanki çöz&

Yorumlar