İktidar haberi temizliyor!

Medya “Türkiye nereye gidiyorsa” oraya doğru sürükleniyor. Çoğulculuğun kabul görmediği, otoriter bir zihniyeti

Yorumlar