'Aydın' Hoca

1960’lı yıl­lar­dır…Trab­zo­n’­un Esi­roğ­lu bel­de­sin­de Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı­’nın ara­cı dur­du­ru­lur.“Böl­ge...

1960’lı yıl­lar­dır…
Trab­zo­n’­un Esi­roğ­lu bel­de­sin­de Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı­’nın ara­cı dur­du­ru­lur.
“Böl­ge Müf­tü­sü­” adıy­la şöh­ret bul­muş ki­şi­dir ara­cı dur­du­ran.
Ba­kan Be­y’­e he­ye­can­la ve ıs­rar­la ta­le­bi­ni an­lat­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır.
Ya­şan­mış bu hi­kâ­ye­yi, ya­şı sek­sen­le­re ulaş­mış Uy­gur Ak­yüz be­ye­fen­di­den din­le­ye­lim:
“Müf­tü bey, böl­ge­miz­de or­ta­oku­la gi­de­me­yen ço­cuk­la­rı­mı­zın okul ih­ti­ya­cı­nı gi­der­mek için Esi­roğ­lu na­hi­ye­si­ne or­ta­okul aç­ma ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rür­ken, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’n­dan olum­lu ce­va­bı ala­mı­yor­du. Bir gün Ba­kan Be­y’­in, uçak­la, Trab­zo­n’­a ge­le­ce­ği­ni, ora­dan da Gü­müş­ha­ne ili­ne ka­ra­yo­luy­la gi­dip, li­se açı­lı­şı­na ka­tı­la­ca­ğı­nı öğ­ren­miş.

YAZININ DEVAMI
ÇOK OKUNAN YAZARLAR
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Dinin geleceği 30 Mart 2020 | 528 Okunma Koronavirüs din ve akıl 23 Mart 2020 | 374 Okunma Kadınlar üzerine: Anadolu topraklarının farkı 16 Mart 2020 | 125 Okunma Kadınlar üzerine: Eski dünyanın kadına bakışı 09 Mart 2020 | 133 Okunma Kadınlar üzerine: Suçlu kim? 02 Mart 2020 | 181 Okunma
TÜM YAZILARI
Yorumlar