Biz Mısır’ı mı idare ediyoruz Türkiye’yi mi?

Size Sedat Laçiner’le yapılan bir mülakattan üç paragraf seçtim.

Yorumlar