Müs(h)ilaj

Halk dilinde deniz salyası.Bilimsel açıklaması afili;“Müsilaj, bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen protistlerdir. Polar bir glikoprotein ve bir ekzopolisakkarittir. Vs. vs...”“E tamam...

Yorumlar