ÇOK OKUNAN YAZARLAR

İşçilere kölelik sözleşmeleri

Halkımızın, diğer bir deyişle, halkımızın çok büyük bölümünü oluşturan işçilerin güvenini ve desteğini kazanarak, ona öncülük yapma niyet, iddia ve çabasında olanlar, işçilerin günlük somut sorunlarıyla yakından ilgilenmek zorundadır .

Yıldırım Koç
Yıldırım Koç Aydınlık Gazetesi
19 Kasım 2018 | 5.6 K

Halkımızın, diğer bir deyişle, halkımızın çok büyük bölümünü oluşturan işçilerin güvenini ve desteğini kazanarak, ona öncülük yapma niyet, iddia ve çabasında olanlar, işçilerin günlük somut sorunlarıyla yakından ilgilenmek zorundadır.
 İşçiler, kendi günlük sorunlarını onlardan daha iyi bilmeyen bir kişiye veya örgüte, haklı olarak, güvenmezler ve destek vermezler. 
Bilinmesi gereken alanların başında, işçiler açısından çok ciddi sıkıntılar yaratan bireysel iş sözleşmeleri gelmektedir.
BİREYSEL İŞ SÖZLEŞMELERİ
İşçilerin işverenlerle ilişkilerini düzenleyen çeşitli araçlar vardır. Kanunlar ve yönetmelikler önemlidir. Bu metinlerde işçilerin ve işverenlerin hak ve yükümlülükleri belirlenir. Bazı konuların düzenlenmesi ise bireysel iş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bırakılmıştır. 
4857 sayılı İş Kanununa göre, iş sözleşmeleri belirli süreli veya belirsiz sürelidir. 
Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin yazılı yapılma zorunluluğu yoktur. Ancak 4857 sayılı İş Kanununun 8. maddesine göre, “Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.”
Birçok işyerinde işverenler bu yükümlülüğe uymamakta ve hatta işçileri kaçak olarak çalıştır...

Devamını Oku
Diğer Yazıları
DAHA FAZLA SONUÇ GÖSTER