ÇOK OKUNAN YAZARLAR

Kadroya geçirilmeyen taşeron işçileri

Cumartesi günkü yazımda kadroya geçirilen taşeron işçilerinin yaklaşık üç yıl boyunca altı ayda bir yüzde 4 zamma mahkum edildiğini, gerçekleşen enflasyon oranı ne olursa olsun, uygulanacak zammın yüzde 4 düzeyinde kalacağını yazmıştım .

Yıldırım Koç
Yıldırım Koç Aydınlık Gazetesi
17 Nisan 2018 | 46

Cumartesi günkü yazımda kadroya geçirilen taşeron işçilerinin yaklaşık üç yıl boyunca altı ayda bir yüzde 4 zamma mahkum edildiğini, gerçekleşen enflasyon oranı ne olursa olsun, uygulanacak zammın yüzde 4 düzeyinde kalacağını yazmıştım.

Bir de kamu kesiminde kadroya geçirilmeyenler var. Bunlar da iki grup halinde.

İŞTEN ÇIKARILANLAR

Kamu kesiminde kadroya geçirilmeyenlerin birinci grubu, bu süreçte işten çıkarılanlar. 4 Aralık 2017 tarihinde işyerinde fiilen çalışmayanlar (ancak 4 Aralık’ta askerliğini yapanlar, ücretli ve ücretsiz doğum izninde olanlar, kurul raporuyla istirahatli olanlar kadroya geçebilir), emekli olup çalışmaya devam edenler, emekliliğe hak kazanmış olmasına karşın henüz emekli olmamış olanlar, devlet memuru olma niteliğine sahip olmayanlar, güvenlik soruşturması olumsuz gelenler ve yapılan sınavda başarılı olamayanlar bu grupta.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre, Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, akıl hastalığı bulunmamak, askerlikle ilgisi bulunmamak, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak ve ayrıca “Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak” gerekiyor.

Bu biçimde işten çıkarılanların yapması gereken, çalıştıkları dönemde asıl işin bir parçasını yapmışsalar, geçmişe dönük muvazaa tespit ve alacak davası açmak. Çalışanlar haklı olarak çekiniyor; ancak işten çıkarılanların korkacak bir şeyi kalmadı. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Taşeron işini iyi bilen bir avukat bulup dava yoluna gitmelerinde yarar var.

Devamını Oku
Diğer Yazıları
DAHA FAZLA SONUÇ GÖSTER