Ötelenen Meclis örselenen demokrasi

Ulusal yaşamın, toplumsal barışın güneşi sayılan demokrasi, siyasal aydınlığın kaynağıdır, dayanağıdır.

Yorumlar