Erken seçim... Geçiniz

Şehir, sanki bir hazine... Hitit, Frig, Roma, Bizans, Dânişmendliler, İlhanlı, Selçuklu, Osmanlı... Camiler, hanlar, hamamlar, köprüler, türbeler, kaleler, medreseler, bedestenler... 6 bin yıllık kültür ve ticaret merkezi. ...

Yorumlar